Masz jakieś sugestie dotyczące losowania zespołów?

Widzisz jakieś ciekawe możliwości rozwoju generatora drużyn?

generuj.druzyne@gmail.com